Apskatīt lapas pilno versiju

Kontakttālrunis +371 2652 5282

E-pasts info@lhl.lv

Dizains un realizācija iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Privātuma politika

Spēkā no 2018. gada 25.maija

Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda biedrība Latvijas Hokeja Līga (turpmāk – LHL).
LHL aizsargā un rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. LHL apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – vispārēju datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei. Šī privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika”) sniedz informāciju par to, kā LHL ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat LHL tīmekļa vietni, kur LHL tiek uzskatīts par datu apstrādes pārzini vispārējā datu aizsardzības regulas izpratnē.

Kādu informācija LHL ievāc un kādiem mērķiem?
Tīmekļa vietnes apmeklējums:
Kā norādīts Sīkdatņu politikā, ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, mūsu serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu.
Šo informāciju LHL izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.
LHL neievāks nekādu citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos gadījumus. Līdz ar to iepriekšminētā informācija nav uzskatāma par personas datiem vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Saziņa ar LHL:
Izmantojot tīmekļa vietnes saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat LHL šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. LHL izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Jūsu personas dati netiks apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem.
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz vispārēju datu aizsardzības regulu, proti, Jūsu brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru Jūs atļaujat apstrādāt savus personas datus.

Vai LHL izpauž Jūsu personas datus trešajām personām?
LHL nepārdod, neiznomā, neizīrē un arī citā veidā neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām.

Kādas ir Jūsu tiesības?
Saskaņā ar vispārēju datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:
• iegūt visu informāciju, kas par Jums ir LHL rīcībā;
• iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no LHL ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;
• iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti.
Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šeit minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šeit minēto informāciju.

Nepilngadīgie
LHL iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu LHL Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. LHL nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.

Kā Jūs varat sazināties ar LHL?
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@lhl.lv.