Apskatīt lapas pilno versiju

Kontakttālrunis +371 2652 5282

E-pasts info@lhl.lv

Dizains un realizācija iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

NolikumsNOLIKUMS

2019./2020. gada Daugavpils pilsētas atklātais hokeja čempionāts1. Sacensību mērķis.

1.1.Veselīga dzīvesveida un hokeja popularizācija iedzīvotāju vidū.2. Sacensību uzdevumi.

2.1. Pilnveidot hokejistu meistarību.

2.2. Tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšana.

2.3. Sacensību uzvarētāju noteikšana.3. Laiks un vieta.

3.1. Čempionāts norisināsies no 2019. gada 6. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim.

3.2. Spēles tiks rīkotas Daugavpils ledus hallē, Stacijas ielā 45a, Daugavpilī, darba dienu vakaros no plkst 21:00, kā arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās saskaņā ar spēļu grafiku.4. Sacensību vadība.

4.1. Pilsētas atklāto hokeja čempionātu organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” (turpmāk – Sporta pārvalde) sadarbībā ar Biedrību “Hokeja klubs Daugavpils”. Atbildīga persona par čempionāta organizēšanu no Sporta pārvaldes puses ir Ivars Caune un sacensību galvenais tiesnesis Jurijs Turavins.

4.2. Sporta pārvalde nodrošina medicīnas personāla klātbūtni čempionāta spēļu laikā.

4.3. Sporta pārvalde ir atbildīga par spēļu organizēšanu.

4.4. Disciplinārā komiteja izskata disciplināros pārkāpumus, kurus čempionāta dalībnieki izdara spēļu laikā, nosakot attiecīgos soda mērus spēlētājiem, treneriem un komandām.

4.5. Disciplinārajā komitejā darbojas: priekšsēdētājs Ivars Caune, sekretārs Grigorijs Kudrjašovs, locekļi: Genādijs Rjazancevs, Valērija Petrova, Leonora Kokiņa.

4.6. Gadījumos, kad situācijas atrisināšana nav iespējama, Sporta pārvaldes atbildīgai personai Ivaram Caunem ir tiesības pieņemt galējo lēmumu, informējot par to Disciplināro komiteju un komandas.

4.7. Galvenais tiesnesis ir atbildīgs par tiesnešu nozīmēšanu uz spēlēm, kā arī veic tiesnešu darba analīzi.

4.8. Galvenais tiesnesis uz katru no spēlēm nozīmē atbildīgās personas, kas veic rezultātu uzskaiti, aizpilda spēļu protokolus un veic turnīra statistikas uzskaiti.5. Rīkošanas kārtība.

5.1. Visas čempionāta spēles tiek rīkotas pēc hokeja spēles noteikumiem, kuri pieņemti starptautiskajā ledus hokeja federācijā (IIHF), (Izņēmumi: „Aizliegts izmantot spēka paņēmienus) un saskaņā ar šī nolikuma prasībām. Visu komandu hokejistiem, treneriem un komandu pārstāvjiem, kā arī tiesnešiem, kuri iesaistīti sacensību norisē, jāzina un jāpilda hokeja spēļu noteikumi un dotā nolikuma noteikumus.

5.2. Spēļu ilgums 3*15 minūtes „tīrā” laika. Pārtraukums pēc pirmā perioda divas minūtes, bet pēc otrā – desmit ledus sagatavošanai.

5.3. Neizšķirta gadījumā komandas uzvarētāju noskaidro pēcspēles metienu sērijā (katrai komandai pa 3 metieniem). Ja arī šādā gadījumā uzvarētājs netiek noskaidrots, tiek nozīmēts papildus metiens katrai no komandām līdz brīdim, kad kāda no tām iemet vārtus.

5.4. Spēļu kalendāru sastāda Galvenais tiesnesis, ņemot vērā Daugavpils Ledus halles ledus noslogotības plānu.

5.5. Čempionāts tiek sadalīts divos divizionos A un B:

A divizions un B divizions spēlē divus apļus katra ar katru.

5.6. Spēļu pārcelšana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad organizatoriem ir nepieciešams spēļu laukums augstāka ranga sacensībām.

6. Dalībnieki.

6.1. Čempionātā piedalās sekojošas komandas:

A Divizions

1. Saskaņa

2.. Kalupe (Daugavpils novads)

3. Rokiškis (Lietuva)

4.Olimp

5. Riekstiņš

6. L R C

B Divizions

1. Madona

2. Rezgols (Rēzekne novads)

3. Cirma (Ludzas novads)

4.Ultra

5.PSK

6. Lazdukalns (Rugāju novads)

7. Rezultātu noteikšana.

7.1. Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 2 punktus, bet par zaudējumu – 0. Ja tiek uzvarēts pēcspēles metienu sērijā - 2 punkti, ja zaudēts – 1 punkts.

7.2. Komandu vietas turnīra tabulā tiek noteiktas pēc iegūtās punktu summas visās čempionāta spēlēs.

7.3. Gadījumā, ja divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem vienība, kurai:

7.3.1. Vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

7.3.2. Labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

7.3.3. Vairāk gūto vārtu savstarpējās spēlēs;

7.3.4. Labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība visās turnīra spēlēs;

7.3.5. Vairāk uzvaru čempionāta spēlēs;

7.3.6. Ja neviens no šiem punktiem nepalīdz noteikt uzvarētāju, augstākas vietas ieguvējs tiek noteikts ar izlozes palīdzību.

8. Pieteikumi un noteikumi.

8.1. Komandas pieteikumā čempionāta laikā nedrīkst būt vairāk par 25 spēlētājiem (laukuma spēlētāji un vārtsargi).

8.2. Vārtsargs drīkst spēlēt ne vairāk kā trīs (3) čempionāta komandās. Čempionāta laikā komandas var uz spēli pieteikt “dežūrvārstsargu” (Genādijs Hersonskis).

8.3. Komandas pieteikumā jāiekļauj: spēlētāja vārds un uzvārds,dzimšanas gads, krekla numurs, pozīcija laukumā un spēlētāja paraksts. Pieteikumu forma ir pieejama pielikumā Nr.1

8.4. Komandas pieteikums jāiesniedz Galvenajam tiesnesim līdz 2019.gada 27.septembrim.

8.5. Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām komandām ir tiesības veikt izmaiņas pieteikumā, par katra spēlētāja iekļaušanu/izslēgšanu sastāvā samaksājot 30 EUR (trīsdesmit euro 00 centi) (izņemot pāreju logu). Šī naudas summa ir jāpārskaita Biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” uz bankas rekvizītiem:

Reģ.Nr. 40008211112

juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, LV-5401 
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X 
Konts: LV29 NDEA 0000 0839 5779 8

8.6.Spēlētājam, veicot pāreju no vienas komandas uz otru, jāsamaksā Biedrībai „Hokeja klubs Daugavpils” 30 EUR (trīsdesmit euro 00 centi).

8.7.Izmaiņas pieteikumā atļauts veikt līdz 2020. gada 1. februārim.

8.8. Čempionātā var piedalīties komandas, kuras ir iesniegušas pieteikumu un iemaksājušas dalības maksu.

8.9. Spēlētāji ir PAŠI atbildīgi par savu veselības stāvokli apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā, kurš jāiesniedz galvenajam tiesnesim pirms pirmās spēles (Pielikums Nr.1.)

8.10. Daugavpils čempionātā nevar spēlēt hokejisti, kuri 2019./2020. gada sezonā ir pieteikti dalībai Optibet hokeja līgā vai Junioru Attīstības hokeja līgā, Latvijas jaunatnes hokeja čempionāta spēlētāji, VHL, MHL, kā arī ārvalstu nacionālos čempionātos.

8.11. Viens spēlētājs nedrīkst būt pieteikts VAIRĀKĀS komandās. IZŅĒMUMS: Hokejistiem no „Senioru 45+” grupas čempionāta ir tiesības spēlēt arī pamatčempionātā, par vienu komandu.

8.12. Spēlētājiem jaunākiem par 18 gadiem dalībai turnīrā nepieciešama ārsta un vecāku rakstiska atļauja, kas jāiesniedz kopā ar pieteikumu.

8.13. Čempionātā atļauts piedalīties hokejistiem, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu.

8.14. Pāreju logā (2020. gada 2. janvāris – 2020. gada 20. janvāris (ieskaitot)) komandām ir tiesības papildus pieteikt/izslēgt ne vairāk kā trīs spēlētājus no Daugavpils pilsētas hokeja čempionāta.

8.15. Spēles protokolā var tikt iekļauti ne vairāk par 18 laukuma spēlētājiem un diviem vārtsargiem.

8.16. Spēli var sākt, ja protokolā fiksēti un uz ledus (sasveicināšanos) izgājuši vismaz 9 vienas komandas spēlētāji (astoņi laukuma spēlētāji un viens vārtsargs).9. Protesti.

9.1. Pēc pilsētas čempionāta spēles beigām komandu kapteiņiem/treneriem ir tiesības apstrīdēt spēles rezultātu, atzīmējot šo vēlmi spēles protokolā ar īpašu atzīmi. Spēles tiesnesim ir jāinformē Galvenais tiesnesis par to, ka šāda atzīme ir veikta. Šāda atzīme spēles protokolā komandām ir jāveic 20 minūšu laikā pēc spēles beigām.

9.2. Protests 24 stundu laikā rakstiski uz atseviškas lapas jāiesniedz sacensību Galvenajam tiesnesim, kā arī jāiemaksā drošības nauda 50 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā uz:Biedrības “Hokeja klubs Daugavpils”

Reģ.Nr.: 40008211112,

Juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils

Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Konts: LV29NDEA0000 0839 5779 89.3. Ziņojumā galvenajam tiesnesim jāizklāsta protesta būtība, kurā detalizēti jāizklāsta fakti, kāpēc rezultātam būtu jābūt anulētam vai mainītam.

9.4. Čempionāta Disciplinārā komisija nepieņem protestus un atstāj tos bez ievērības sekojošos gadījumos:

9.4.1. Protesti nav iesniegti savlaicīgi;

9.4.2. Spēles protokolā nav atzīmes par vēlmi iesniegt protestu;

9.5. Protests balstās uz pretenzijām par tiesāšanas kvalitāti;

9.5.1. Protests balstās uz pieļautajām kļūdām aizmugures stāvokļa, ripas pārmetiena vai iemetiena vietas noteikšanā, noraidījumu piešķiršanā vai vārtu gūšanas noteikšanā;

9.5.2. Protesta mērķis nav spēles rezultāta anulēšana;

9.5.3. Protestu iesniegusi trešā puse;

9.5.4. Protests nav apmaksāts;

9.6. Ja tiek ievēroti augstāk nosauktie punkti, čempionāta Disciplinārā komiteja izskata protestu un septiņu dienu laikā no protesta iesniegšanas brīža pieņem lēmumu.

9.7. Ja disciplinārā komisija apmierina protestu, nauda tiek atgriezta komandai.10. Sacensību tiesneši.

10.1. Tiesnešu darba organizāciju un vadību nodrošina Galvenais tiesnesis.

10.2. Tiesnešus spēlēm norīko Galvenais tiesnesis un tiem ir jābūt Latvijas Hokeja federācijas (LHF) licencei.

10.3. Čempionāta spēles apkalpo divi laukuma tiesneši (abiem ir galvenā tiesneša pilnvaras), spēles sekretārs un „tīrā” laika tiesnesis.

10.4. Prasības aizstāt tiesnešus netiek pieņemtas.

10.5. Tiesnešu lēmumi spēļu laikā ir galīgi un tos nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu vadība.

11. Apbalvošana.

11.1. Čempionāta uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar zelta medaļām un kausu.

11.2. Otrās un trešās vietas ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar sudraba un bronzas medaļām un kausiem.

11.3. Pēc Regulārā čempionāta beigām specbalvas tiek piešķirtas sekojošās nominācijās: labākais vārtsargs, labākais aizsargs, labākais uzbrucējs, rezultatīvākais spēlētājs, labākais spēlētājs komandā, kā arī labākais tiesnesis.12. Komandu pienākumi.

12.1. Komandas pārstāvja/kapteiņa pienākums 30 minūtes pirms spēles sākuma rakstveidā iesniegt tiesnešu brigādei komandas sastāvu gaidāmajai spēlei, norādot hokejistu numurus pieteikuma forma – pielikumā Nr.2

12.2. Komandu pārstāvjiem pirms spēles ir tiesības iepazīties ar pretinieku komandas pieteikumu spēlei.

12.3. Mājinieku komanda (nominālie saimnieki) spēlē tumšā formā, bet viesiem jāspēlē gaišās formās.

12.4. Spēlētājiem, kas dzimuši 1980. gadā un vēlāk ķiverēm jābūt ar aizsargstiklu.13. Disciplinārās atbildības regulēšana

13.1.Komanda ir atbildīga par diskvalificēta spēlētāja vai hokejista dalību spēlē. Gadījumā, ja spēlē piedalās nepieteikts(-i) hokejists (-i), par kuru (-iem) sākotnēji ir sniegtas nepareizas ziņas, pretinieku komandas kapteinis ir tiesīgs paziņot par to spēles tiesnesim un sekretāram, bet pēc spēles iesniegt protestu. . Ja tas netiek izdarīts, komanda saņem tehnisko zaudējumu(-us) (0:W) līdz brīdim, kamēr sods nav nomaksāts.

13.2.Par noteiktajā kārtībā nepieteikta vai diskvalificēta hokejista dalību spēlē komandai tiek piešķirts zaudējums (0:W), kā arī naudas sods 70 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) apmērā uz Biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” kontu, kas jāsamaksā līdz nākamajai spēlei. Hokejists, kurš pārkāpis noteikumus un piedalījies spēlē, tiek diskvalificēts uz piecām kalendārajām spēlēm

13.3.Gadījumā, ja komanda nav ieradusies uz kalendāro spēli, tai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums (0:W) un pieskaitīti 0 punkti. Komandai tiek noteikts 70 EUR (septiņdesmit euro 00 centi) sods, apmērā uz Biedrības “Hokeja klubs Daugavpils” kontu, kas jāiemaksā līdz nākamajai kalendārajai spēlei. Ja tas netiek izdarīts, komanda saņem tehnisko zaudējumu(-us) (0:W) līdz brīdim, kamēr sods nav nomaksāts.

13.4.Gadījumā, ja komanda atsakās turpināt spēli, tai tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums (0:W), un komanda tiek sodīta ar 55 EUR (piecdesmit pieci euro 00 centi) naudas sodu, kas jāiemaksā uz Biedrības „Hokeja klubs Daugavpils” kontu līdz nākamajai kalendārajai spēlei. Ja tas netiek izdarīts, komanda saņem tehnisko zaudējumu(-us) (0:W) līdz brīdim, kamēr sods nav nomaksāts.

13.5.Komandas amatpersonām un spēlētājiem nav tiesību iejaukties tiesnešu darbā spēles laikā, pirms un pēc spēles, kā arī publiski izteikt savu neapmierinātību par sāncenšu komandu, menedžeriem, treneriem un tiesnešiem. Komandu vadītāji, pārstāvji un treneri ir atbildīgi par savas komandas spēlētāju uzvedību un morāli ētisko normu ievērošanu. Par šo noteikumu pārkāpumu, augstāk minētās personas var saņemt sodu 50 EUR (piecdesmit euro 00 centi) apmērā.

13.6.Disciplināro sodu piemēro saskaņā ar starptautiskajā ledus hokeja federācijā (IIHF).

13.7.Par tiesnešu fizisku iespaidošanu, spēlētājs saņem 5+20 sodu,spēlētājs automātiski tiek diskvalificēts uz 2(divām) nakošajām spēlēm automātiski.

14. Finansēšanas noteikumi

14.1.Komandu piedalīšanās čempionātā notiek uz pašfinansēšanas principiem.

14.2. Ledus laukuma noma spēlēm noteikta EUR 106.50 ar PVN par pusotru stundu (1,5h). Summā tiek iekļauta maksa par ledus izmantošanu (1,5h).

14.3.Komandas apmaksā ledus nomu par čempionātu, kas sastāda 532.50 EUR ar PVN (30 spēles A divizions x 106.50 EUR :6 komandām un 30 spēles B divizions x 106.50 EUR:6 komandām) .Summā iekļauta maksa par ledus izmantošanu (1,5h) ).

14.4. Dalības maksa jāiemaksā līdz 15.11.2019.

14.5.Dalības maksa tiek iemaksāta uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” bankas rekvizītiem;

Reģ.Nr. 90011647754

juridiskā adrese: Stacijas ielā 47A, Daugavpils, LV-5401
 Banka:AS “Citadele” banka

Kods: PARX22LV
 Konts: LV82 PARX 0000 8500 6888 1

14.6.Dalības maksa var tikt iedalīta divās daļās. Pirmā daļa sastāda 266.25 EUR ar PVN kura jānomaksā līdz 15.11.2019. Otrās daļas samaksa ir jāveic līdz 15.02.2020.

14.7. Biedrība “Hokeja klubs Daugavpils” apņemas no soda naudas maksas par papildu pieteikumiem un spēlētāju pārejām apmaksāt balvas labākajiem spēlētājiem.

14.8.Dalības maksa netiek atgriezta, ja komanda ir atteikusies no dalības čempionātā jau pēc sacensību starta.15. Sacensību publicitātes nosacījumi.

15.1 Sacensību publicitātes nosacījumus (sacensību atbalstītāju reklāma, atsevišķu sacensību posmu organizēšana ar vienu sacensību atbalstītāju, u.t.t.) nosaka Sporta pārvalde. Lai dokumentētu atskatu uz Sporta pasākumiem Daugavpilī, Sporta pārvalde ,Stacijas ielā 47a informē, sporta pasākums tiks fotografēts un filmēts, sīkāka informācija: www.daugavpilssports.lv

15.2. Pamatojoties uz VDAR 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, iesniedzot pieteikumu sacensībām dalībnieks, ar parakstu, apliecina savu piekrišanu tam, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754, ievāc, izmanto, glabā un dzēš personas datus sacensību reģistrēšanas nolūkiem, un nodod datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības16. Izmaiņas sacensību nolikumā

16.1.Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.